ثبت نام | ورود
English
امروز پنج شنبه 1400.9.18 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
معماری و شهرسازی

شرط موفقیت در نوسازی بافت فرسوده


جایگاه تهران در رتیه بندی خطرناک ترین شهرهای دنیا از نظر بلایای طبیعی


در نوسازی‌هایی که تاکنون صورت گرفته صرفنظر از کیفیت معماری فقط نوسازی مسکن انجام شده و خدمات و زیرساخت‌ها ارتقاء پیدا نکرده است


مهم ترین ضعف ساختمانهای کشور چیست؟


رعایت انضباط شهری ضمانت اجرایی طرح جامع مسکن

 <<   <  ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ...  >   >>  
Copyright 2012
تعداد کاربران: 98