ثبت نام | ورود
English
امروز پنج شنبه 1400.9.18 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
تکالیف مبحث اجرای بتن-درس روش ساخت2

تکلیف 1) یک نمونه بتن جدید شناسایی کنید و در مورد خواص، مشخصات، مزایا و معایب، طرح اختلاط، موارد کاربرد، قیمتها و توجیه فنی اقتصادی آن بحث کنید.

(مثال: بتن سلولار، بتن مغناطیسی، بتن شیشه ای، بتن هوا دار و...)

تکلیف 2) روند مصرف بتن در دنیا و ایران و جایگاه کنونی و آتی آن در صنعت ساخت و ساز را بررسی کنید.

تکلیف 3) از  ASCE-Construction Managementمقاله ای در مورد روش اجرای سازه های بتنی بیابید و در مورد آن بحث کنید.آرشيو اخبار سايت...
Copyright 2012
تعداد کاربران: 98