ثبت نام | ورود
English
امروز سه شنبه 1403.4.26 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
اصول و مدیریت ساخت

عناوین 104 مقاله ای که به بررسی روندهای پژوهشهای مهندسی و مدیریت ساخت در سالهای اخیر پرداخته اند


عناوین مقالات Journal of Management in Engineering Vol. 38, No. 6, November


عناوین مقالات مجله Journal of Construction Engineering and Management Vol. 148, No. 11, November


محتوای شماره جدید مجله Journal of Construction Engineering and Management Vol. 147, No. 7, July 1, 2021


فهرست برخی مجلات مدیریت ساخت و مدیریت پروژه

 <<   <  1 2 3 4 5 6 7  >   >>  
Copyright 2012
تعداد کاربران: 47