ثبت نام | ورود
English
امروز دوشنبه 1403.3.7 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
اصول و مدیریت ساخت

عناوین 104 مقاله ای که به بررسی روندهای پژوهشهای مهندسی و مدیریت ساخت در سالهای اخیر پرداخته اند

عناوین 104 مقاله ای که به بررسی روندهای پژوهشهای مهندسی و مدیریت ساخت در سالهای اخیر پرداخته اند:

 1. 2022, BIM applications in sustainable construction: scientometric and state-of-the-art review
 2. 2022, Major research trends in respiratory diseases in construction sites; a scientometrics study considering the COVID-19 pandemic
 3. 2021, GLOBAL POLICIES ON GREEN BUILDING CONSTRUCTION FROM 1990 TO 2019: A SCIENTOMETRIC STUDY
 4. 2021, Carbon Footprint of Road Pavements: A Scientometric Review
 5. 2021, An analytical review of construction law research
 6. 2021, Blockchain Technology in the Construction Industry: Integrating BIM in Project Management and IOT in Supply Chain Management
 7. 2022, ASCE, Second Special Collection on Research Methodologies in Construction Engineering and Management
 8. 2022, State-of-the-Art Research in the Area of Artificial Intelligence with Specific Consideration to Civil Infrastructure, Construction Engineering and Management, and Safety
 9. 2022, Applications of Agent-Based Modeling (ABM) in Enhancing Facility Operation and Management
 10. 2022, Understanding Sustainability in Off-Site Construction Management: State of the Art and Future Directions
 11. 2022, Blockchain Technology in the Construction Industry: Current Status, Challenges, and Future Directions
 12. 2022, Methodological consistency for quantitative analysis and reporting in project delivery system performance research
 13. 2022, Quality Control for Offsite Construction: Review and Future Directions
 14. 2022, Network Perspective in Megaproject Management: A Systematic Review
 15. 2022, Content analysis of e-inspection implementation for highway infrastructure construction projects
 16. 2022, Design for safety (DfS) practice in construction engineering and management research: A review of current trends and future directions
 17. 2022, Characteristics and Dynamics of BIM Adoption in China: Social Network Analysis
 18. 2022, Integrating Front-End Planning and Infrastructure Sustainability in Construction Education through Problem-Based Learning
 19. 2016, Application of Delphi method in construction engineering and management research: a quantitative perspective
 20. 2020, Neuro-fuzzy systems in construction engineering and management research
 21. 2022, Applications of fuzzy hybrid techniques in construction engineering and management research
 22. 2019, Scientometric analysis of BIM-based research in construction engineering and management
 23. 2019, Analytic overview of citation metrics in the civil engineering domain with focus on construction engineering and management specialty area and its subdisciplines
 24. 2021, A Scientometric Review of Smart Construction Site in Construction Engineering and Management: Analysis and Visualization
 25. 2021, Current applications of game theory in construction engineering and management research: A social network analysis approach
 26. 2013, Building information modeling education for construction engineering and management. I: Industry requirements, state of the art, and gap analysis
 27. 2009, Research trend of public-private partnership in construction journals
 28. 2007, CEM research for the next 50 years: Maximizing economic, environmental, and societal value of the built environment
 29. 2022, Integration of deep learning and extended reality technologies in construction engineering and management: a mixed review method
 30. 2009, Overview of the application of “fuzzy techniques” in construction management research
 31. 2022, Reinforcement learning in construction engineering and management: A review
 32. 2021, Human–robot collaboration in construction: classification and research trends
 33. 2011, Linkages between construction engineering education and research
 34. 2010, Mixed method research: Fundamental issues of design, validity, and reliability in construction research
 35. 2001, US construction labor productivity trends, 1970–1998
 36. 2017, Performance assessment of construction engineering and management (CEM) degree program in developing countries: case of Pakistan
 37. 2019, Review of concepts and trends in international construction joint ventures research
 38. 1995, Risk management perceptions and trends of US construction
 39. 2017, Constructability: outline of past, present, and future research
 40. 2016, Overview of fuzzy simulation techniques in construction engineering and management
 41. 2007, Education in construction engineering and management built on tradition: Blueprint for tomorrow
 42. 2016, Corporate social responsibility disclosures in international construction business: trends and prospects
 43. 2011, A collaborative augmented reality based modeling environment for construction engineering and management education
 44. 2019, Understanding stakeholders in off-site manufacturing: A literature review
 45. 2017, Overview of the application of social network analysis in construction engineering and management research
 46. 2019, Effectiveness of project delivery systems in executing green buildings
 47. 2013, Using the concept-mapping method for empirical studies in construction research
 48. 2021, Semantic network analysis of literature on public-private partnerships
 49. 2019, System dynamics modeling for construction management research: Critical review and future trends
 50. 2020, Analysis of the synergistic effect of data analytics and technology trends in the AEC/FM industry
 51. 2013, Proactive construction safety control: Measuring, monitoring, and responding to safety leading indicators
 52. 2017, Trends of fall accidents in the US construction industry
 53. 2004, Risks in Chinese construction market-Contractors' perspective
 54. 2002, An overview of the problems related to research in construction engineering, management and economics in Poland
 55. 2019, Scoping literature review of crime in the AEC industry
 56. 2007, Contractor's opportunistic bidding behavior and equilibrium price level in the construction market
 57. 2020, Artificial intelligence and parametric construction cost estimate modeling: State-of-the-art review
 58. 2020, Model for quantifying the impact of change orders on project cost for US roadwork construction
 59. 2009, Corruption forms in the construction industry: Literature review
 60. 2016, Development and comparative analysis of construction industry labor productivity metrics
 61. 2019, Innovation management and construction phases in infrastructure projects
 62. 2009, Development and initial validation of sustainable construction safety and health rating system
 63. 2018, Characteristics and evolution of innovative collaboration networks in architecture, engineering, and construction: Study of national prize-winning projects in China
 64. 2020, Development trend and segmentation of the US green building market: corporate perspective on green contractors and design firms
 65. 2022, Social network analysis in business and management research: A bibliometric analysis of the research trend and performance from 2001 to 2020
 66. 2014, Critical success factors and enablers for optimum and maximum industrial modularization
 67. 2021, Exploring the Knowledge Map of Information Technologies Applications in the Field of Construction Engineering and Management
 68. 2021, How innovation champions frame the future: Three visions for digital transformation of construction
 69. 2021, Paving the way for future eeg studies in construction: Dependent component analysis for automatic ocular artifact removal from brainwave signals
 70. 2000, Identifying root causes of construction accidents
 71. 2021, Operational technology on construction sites: a review from the cybersecurity perspective
 72. 2021, Global collaborative network of skyscraper projects from 1990 to 2010: Temporal evolution and spatial characteristics
 73. 2017, Two decades of performance comparisons for design-build, construction manager at risk, and design-bid-build: Quantitative analysis of the state of knowledge
 74. 2013, Survey of motivations, benefits, and implementation challenges of last planner system users
 75. 2019, Critical literature review of labor multiskilling in construction
 76. 2012, Change orders and lessons learned: Knowledge from statistical analyses of engineering change orders on Kentucky highway projects
 77. 2012, Diffusion of safety innovations in the construction industry
 78. 2016, A text mining analysis for research trend about information and communication technology in construction automation
 79. 2013, Contested factors for sustainability: Construction and management of household on-site wastewater treatment systems
 80. 2020, Augmented and virtual reality in construction: drivers and limitations for industry adoption
 81. 2020, Success DNA of a record-breaking megaproject
 82. Analyzing the role of national PPP units in promoting PPPs: Using new institutional economics and a case study
 83. 2013, Sharing tacit knowledge for integrated project team flexibility: Case study of integrated project delivery
 84. 2006, Key performance indicators for strategic healthcare facilities maintenance
 85. 2019, Multifaceted productivity comparison of off-site timber manufacturing strategies in Mainland Europe and the United Kingdom
 86. 2011, Time series models for forecasting construction costs using time series indexes
 87. 2022, Implementing Remote-Sensing Methodologies for Construction Research: An Unoccupied Airborne System Perspective
 88. 2001, Project management in construction: Software use and research directions
 89. 2013, Social sustainability considerations during planning and design: Framework of processes for construction projects
 90. 2010, Understanding construction industry experience and attitudes toward integrated project delivery
 91. 2022, Artificial intelligence and robotics for prefabricated and modular construction: a systematic literature review
 92. 2022, Digital Technology in Architecture, Engineering, and Construction (AEC) Industry: Research Trends and Practical Status toward Construction 4.0
 93. 2011, Strategies for developing countries to expand their shares in the global construction market: Phase-based SWOT and AAA analyses of Korea
 94. 2019, Relationships between critical factors related to team behaviors and client satisfaction in construction project organizations
 95. 2016, Near-miss information visualization tool in BIM for construction safety
 96. 2018, Improving workplace hazard identification performance using data mining
 97. 1996, CSFs in competitive tendering and negotiation model for BOT projects
 98. 2019, Critical success factors for construction safety: Review and meta-analysis of safety leading indicators
 99. 2017, A study on Analysis of Convergence Trends in Global BIM Market Using Patent Information
 100. 2020, State-of-the-art review on mixed reality applications in the AECO industry
 101. 2021, Sensing Technologies in Construction Engineering and Management Programs: A Comparison of Industry Expectations and Faculty Perceptions
 102. 2012, Nanotechnology and its impact on construction: bridging the gap between researchers and industry professionals
 103. 2019, Trends in expectations about duties and responsibilities of construction managers
 104. 2019, Research trend of collusion in top construction journalsآرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 46