ثبت نام | ورود
English
امروز دوشنبه 1402.7.10 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی

انتخاب و معرفي طرح هاي بتني برتر كشور در سيزدهمين همايش روز بتن 1394
،انجمن بتن ايران ، مطابق روال سالهاي گذشته ، روز شانزدهم مهرماه را به عنوان "روز بتن " گرامي ميدارد و برنامه هاي ويژه اي را در آن روز به اجراء مي گذارد . معرفي طرح هاي بتني برتر كه تا پايان سال 1393 به بهره برداري رسيده اند ، يكي از اين برنامه هاست . اين طرح ها براساس ضوابط علمي و معيارهاي اجرايي توسط هيات داوران انتخاب مي شوند.

زمينه هاي مختلف اين طرح ها عبارتند از:

ساختماني :عمومي، مسكوني، صنعتي

پل ها و تونل ها:راه، آزاد راه، راه آهن، قطار شهري

سازه هاي آبي : سدها ، تونل هاي آب بر، تاسيسات آبرساني

سازه هائي كه در آنها نوعي نوآوري در ساخت و تكنولوژي بتن به كار گرفته شده باشد.

سازه هايي كه به نوعي صرفه جويي در حامل هاي انرژي، مخصوصا" آلوده ساز هاي محيط زيست، در آنها بعمل آورده شده باشد.

معيارهايي كه درانتخاب طرح ها مدنظر قرار خواهند گرفت عبارتند از:

نوآوري درطراحي و ساخت ، نوآوري در تكنولوژي بتن ، زيبايي و هم آهنگي سازه با معماري ، خلاقيت ، دقت و مهارت خاص به كار گرفته شده در انجام طرح .

از كليه سازمانها و شركتهاي دست اندركار ساخت و ساز در سراسر كشور، كه علاقمند به ارائه طرحهاي خود هستند، دعوت مي شود خلاصه اي از طرح هاي خود را تا 15 مرداد 1394 به دفتر انجمن ارسال دارند تا ترتيب شركت آنها در برنامه داده شود . متعاقباً هيات داوران از دست اندركاران طرح هايي كه مشخصات اوليه را دارا باشند دعوت بعمل خواهد آورد تا اطلاعات جامع تري را براي انتخاب نهائي در اختيار انجمن قرار دهند.

در ضمن انجمن علاقمند است، مطابق روال سالهاي گذشته، يكي از طرح هاي انجام شده توسط مهندسان جوان، با سابقه كاري كمتر از 5 سال، را كه داراي نوعي ويژگي خاص است انتخاب و معرفي نمايد.

لذا از اين گروه مهندسان دعوت مي شود خلاصه اي از طرح هاي خود را همراه با ويژگي خاص آنها تا تاريخ 15 مرداد 1394 به دفتر انجمن ارسال دارند. علاقمندان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با دبيرخانه همايش انجمن بتن ايران به شماره هاي 8 -88230585 تماس گرفته و يا به سايت www.ici.ir مراجعه نمايند.

زمان برگزاري: 16 مهرماه سالآرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 71