ثبت نام | ورود
English
امروز سه شنبه 1403.4.26 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی

اصلاحيه ويرايش سال 1392 بازنگری مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه)

اصلاحيه ويرايش سال 1392 بازنگری مبحث نهم مقررات ملی ساختمان(طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه) طی ماه‌های اخير توسط دفتر تدوين مقررات ملی ساختمان مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازی تدوين گرديده و روز 31 تير ماه سال جاری با امضای وزير راه و شهرسازی جهت اقدام ابلاغ گرديد.

مشاهدهاصلاحيه مبحث نهم مقررات ملی ساختمان از لينکامکان‌پذير می‌باشد.آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 47