ثبت نام | ورود
English
امروز پنج شنبه 1400.7.1 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
فعالیت های حرفه ای

مشارکت عمومی خصوصی در گفتگوی دکتر روانشادنیا با مهندس پوراسد
مشارکت عمومی خصوصی
دکتر مهدی روانشادنیا
مهندس علیرضا پوراسد

https://www.aparat.com/v/jAKUR
#Public_Private_Partnership Contracts
#Construction_engineering_and_management talks
No.24
Mon 10 May 2021, 22:00
Host:
#Mehdi_Ravanshadnia
Guest:
#Alireza_Pourasad
Construction contracts' researcher and consultant

#PPP
#contract
#construction_law
#PSPP
#BOT
#Ravanshadniaآرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 115